اعضای تیم

تجربه بیش از بیست سال سابقه خدمات پس از فروش ابزار آلات برقی ، شارژی ، بادی، بنزینی

ناصر زرین

مدیرعامل شرکت

ناصر زرین

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه تبریز رشته مهندسی برق قدرت

امیررضا زرین

عضو هیئت مدیره و مسئول تحقیق توسعه شرکت

امیررضا زرین

عضو هیئت مدیره شرکت

دانشجوی ترم اخر کاردانی حسابداری و مسئول گارانتی شرکت

رضا زرین

عضو هیئت مدیره شرکت

رضا زرین

عضو هیئت مدیره شرکت

با بیش از 10 سال سابقه تعمیرات ابزار آلات برقی

کاظم صبحی

تکنسین ابزار های برقی

کاظم صبحی

تکنسین ابزار های برقی