اعضای تیم

با بیش از بیست سال سابقه خدمات پس از فروش ابزار آلات برقی ، شارژی ، بادی ، بنزینی

ناصر زرین

موسس و مدیر عامل تیم

ناصر زرین

عضو هیئت مدیره

دانشجوی ترم اخر کاردانی حسابداری و مسئول گارانتی شرکت ها

رضا زرین

موسس و مدیر عامل تیم

رضا زرین

عضو هیئت مدیره

با بیش از 10 سال سابقه تعمیرات ابزار آلات برقی

کاظم صبحی

تکنسین ابزار های برقی

کاظم صبحی

تکنسین ابزار های برقی

با بیش از 10 سال سابقه تعمیرات ابزار آلات برقی

رامین بحری

تکنسین بتن کن و چکش تخریب

رامین بحری

تکنسین بتن کن و چکش تخریب

با بیش از 10 سال سابقه تعمیرات ابزار آلات برقی

محمد فهمی

تکنسین ابزار شارژی و برقی

محمد فهمی

تکنسین ابزار شارژی و برقی

لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار

مهدی امینی

کارمند پذیرش شرکت توسن

مهدی امینی

کارمند پذیرش شرکت توسن

متصدی امور تدارکات و پشتیبانی

حسن نوری

کارمند امداد ابزار توسن

حسن نوری

کارمند امداد ابزار توسن

کارمند امداد ابزار محک

یوسف صبحی

کارمند امداد ابزار محک

یوسف صبحی

کارمند امداد ابزار محک