شروع بکار اولیه

شرکت خدمات فنی مهندسی زرین فعالیت خود را در زمینه ابزار آلات صنعتی شامل ابزار آلات برقی، بادی، شارژی و دستی از سال 1382 آغاز نموده است. شرکت طی این سال ها درصدد بهبود کیفیت، ارتقاء خدمات و افزایش تنوع در تعمیرات ابزارآلات صنعتی برآمده و همواره در راستای جلب رضایت مشتریان گام برداشته است. سپس شرکت بر آن شد تا با جذب نمایندگی های متنوع در زمینه ابزار آلات صنعتی بستری مناسب جهت پیشرفت و توسعه ی شرکت مهیا سازد. اکنون پس از سپری شدن 16 سال از ارائه خدمات در قالب فروش و تعمیر ابزار آلات صنعتی و پشتیبانی از نمایندگی ها قصد دارد با ارائه ایده های جدید و نوین به ویژه در زمینه آموزش و گسترش فعالیت ها در سطح استان آذربایجان شرقی در راستای اشتغال زایی و ایجاد ارتباط با واحد های صنعتی گام های موثری بردارد.