شروع بکار اولیه

شرکت خدمات فنی زرین فعالیت خود را در زمینه ابزار آلات صنعتی شامل ابزار آلات برقی و دستی از سال 1382 آغاز نمود . شرکت در طی این سال ها در صدد بهبود کیفیت ، ارتقاء خدمات و افزایش تنوع در تعمیرات به روند رو به رشد سطح خدمات و بهبود کیفیت تعمیرات ابزار های برقی بر آمده وهمواره در راستای جلب رضایت مشتریان گام برداشته است . ر این راستا با توجه شرکت بر آن شد تا با جذب نمایندگی های متنوع در زمینه ابزار آلات صنعتی بستری مناسسب را جهت پیشرفت و توسعه ی شرکت مهیا می سازد ، اکنون پس از سپری شدن 14 سال از ارائه خدمات در قالب فروش و تعمیر ابزار آلات صنعتی و پشتیبانی از نمایندگی ها قصد دارد با ارائه ایده های جدید و نوین به ویژه در زمینه آموزش و گسترش فعالیت ها در سطح استان آذربایجان شرقی در راستای اشتغال زایی و ایجاد ارتابط با واحد های صنعتی گام های موثری بردارد .