نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش شرکت های ذیل

توسن،نک،متابو،سفیر،محک،آینهل،ریوبی،اس تی آ ، دامار ،فیمی ،آروا

خدمات صنعتی زرینبه روایت تصویر

گواهینامه شرکت متابو

مهندس ناصر زرین

سمینار تخصصی شرکت الکترومتال

حضور مهندس ناصر زرین

سمینار شرکت آینهل

حضور مهندس ناصر زرین